Ultra FG มีสารเติมแต่งที่แสดงฤทธิ์ต้านจุลชีพเพื่อปกป้องสารหล่อลื่นจากแบคทีเรีย ยีสต์ และเชื้อรา สารเติมแต่งยังช่วยปกป้องสารหล่อลื่นจากการปนเปื้อนที่เกิดจากจุลินทรีย์ในอาหาร และยับยั้งการเสื่อมสภาพของสารหล่อลื่น ช่วยให้คุณมีอายุการใช้งานของสารหล่อลื่นได้นานขึ้น และลดต้นทุนการบำรุงรักษา

ULTRA COOLANT FOOD GRADE ingersoll rand ดีอย่างไร

นอกจากนี้ Ultra FG ยังผลิตจากแนฟทาลีนสังเคราะห์อัลคิลเลต ซึ่งมีคุณสมบัติในการละลายและการกระจายตัว น้ำมันหล่อลื่นไม่ก่อให้เกิดการสะสมของสารกัดกร่อนซึ่งมักพบในของเหลวทั่วไป เช่น โพลีอัลฟาโอเลฟินส์ (PAO) ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของคอมเพรสเซอร์

อายุการใช้งานน้ำมันหล่อลื่นนานถึง 8,000 ชั่วโมง

ต้านทานการเกิดฟอง ตะกอน สารเคลือบเงา และกรดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

ลักษณะการกระจายตัวที่เหนือกว่าเพื่อการกำจัดน้ำได้ง่ายขึ้น

ระยะเวลาการบำรุงรักษาที่ยาวนานต้องใช้สารหล่อลื่นน้อยลง

📌 สอบถามเพิ่มเติมที่::

Tel : 086-3403855

Website : https://www.savebuy.co.th/

E-Mail : info@savebuy.co.th